5

1. Tot i que en aquest país han desaparegut moltes llengües, encara se n’hi parlen més de 60.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país no arribaven a les 4.000; actualment superen les 51.000.

3. El nom de la capital d’aquest país significa “final dels camps”.

4. Entre les llengües que es parlen en aquest país hi ha l’embera, el guahibo, el páez i el ticuna.

5. El nom d’aquest país es va posar en honor d’un navegant molt conegut.

6. Abans de posar-li aquest nom, el país era conegut com Nova Granada.

7. De la segona ciutat d’aquest país venen els caliquenyos.

8. El nom de la tercera ciutat d’aquest país és el mateix que el d’una ciutat d’Extremadura.

9. Hi ha ciutats amb el mateix nom que la seva tercera ciutat a Mèxic i a les Filipines.

10. El nom d’aquest país és el mateix que el d’una ciutat dels EUA.

Respostes de la fitxa 5

5.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0