[[5]]
5

1. Tot i que en aquest país han desaparegut moltes llengües, encara se n’hi parlen més de 60.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país no arribaven a les 4.000; actualment superen les 51.000.

3. El nom de la capital d’aquest país significa “final dels camps”.

4. Entre les llengües que es parlen en aquest país hi ha l’embera, el guahibo, el páez i el ticuna.

5. El nom d’aquest país es va posar en honor d’un navegant molt conegut.

6. Abans de posar-li aquest nom, el país era conegut com Nova Granada.

7. De la segona ciutat d’aquest país venen els caliquenyos.

8. El nom de la tercera ciutat d’aquest país és el mateix que el d’una ciutat d’Extremadura.

9. Hi ha ciutats amb el mateix nom que la seva tercera ciutat a Mèxic i a les Filipines.

10. El nom d’aquest país és el mateix que el d’una ciutat dels EUA.

Respostes de la fitxa 5

5.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0