98

En aquest país s’hi parlen 7 llengües

Les llengües d’aquest país pertanyen a dues famílies lingüístiques diferents

L’any 2000 no havia arribat ningú provinent d’aquest país, actualment, les persones provinents d’aquest país són més de 150

El nom d’aquest país fa referència als seus habitants

El nom de la capital d’aquest país significa “ciutat de pedra”

El nom de la seva segona ciutat també significa “ciutat de pedra”

La moneda d’aquest país és el sum, que significa “pur” en la llengua oficial

El mar que toca aquest país té un nom kirguis que signfica “mar de les illes”

Tots els estats que envolten aquest país comparteixen amb ell el compost “terra” en els seus noms

Un dels seus rius s’havia dit Iaxartes a l’Antiguitat

Respostes fitxa 98

98.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0