La composició del Grup de Treball que s'ha creat a partir de la Jornada és la següent:

Coordinadora: Montserrat Cortès - Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades

Grup de treball

Montserrat Cortès - Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades
Liliana Tolchinsky - Departament de Lingüística General, UB
Neus Nogué - Departament de Filologia Catalana, UB
Eulàlia Lledó - Institut Català de les Dones
Anna Solà - Institut Català de les Dones
Marta Juncadella - Serveis Lingüístics de la UB
Margarida Sanjaume - Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya
Pilar Murtra - Secretaria de Política Lingüística
Joan Martí i Castell - IEC

noticies_genere.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0