[[post13]]

Una notícia de premsa

Una notícia de premsa d'avui (17 de març del 2010) diu que una persona a GB ha aconseguit constar com a neutre en la seva identitat… Ja deia la meva àvia que la feina no ens l'acabarem… És un petit record i homenatge a la “Guerrilla Travolaka” que va començar la lluita transgènere que no transsexe i al col·lectiu intersex… Salut i feina que no faltin!

Autor: Mercè Otero Vidal
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post13.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0