[[post14]]

En diria curiositat, però no ho és

Un amic m'ha fet arribar el BOE de dissabte 13 de març i me'n destaca un acord del Consejo General del Poder Judicial. Us en reprodueixo l'inici:

“Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.”

Si comencem a diferenciar entre “alumnos y alumnas”, aleshores, en una interpretació analítica -que és com s'entén que ha de ser la dels textos legals-, és clar que, segons aquest acord, per a aquestes places de jutges només es poden presentar homes. Però a les de fiscal, homes i dones.

Bé, vaja, escàs favor fem a les dones!

Autor: Montserrat Cortès i Colomé
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post14.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0