[[post15]]

S'acosta el dia

S'acosta el dia i el fòrum no està gaire animat, oi? Doncs encara hi afegiré una altra “cosa”: Si del neutre llatí “folium” surt “full” (masculí) i “fulla” (femení del plural “folia”), quin problema hi ha que de “membrum” també neutre en llatí surti “membre”(masculí) i “membra” femení? Ho dic per l'escàndol que va haver-hi quan la ministra Aido va emprar aquest terme…

Autor: Mercè Otero Vidal
Tornar al forum

Comentaris (1)

Wendy Elvira:

Crec que el teu exemple de la etimologia provinent dels neutres plurals en -a és prou clara al respecte.

La diferència entre "folium" "folia" i "membrum" "membra" és de nombre, no pas de gènere. "Fulla" volia dir "el conjunt del fullatge d'un arbre" i per metonímia es va aplicar a casdascuna de les fulles de l'arbre. Una altra cosa és que, com que el terme llatí acabava en una -a als parlants de romanç els sonès a femení (també s'ha de tenir en comte que en desaparèixer el gènere neutre és sempre absorvit pel femení) i ho concordessin així (però això no vol dir que la "fulla" sigui més afeminada que el "full").

Així, que per criteri etimològic seria perfecte si es diguès "membra" per a referir-se al conjunt de membres d'una institució, per exemple.

Al castellà pasa una cosa similar amb els doblets com "cesto/cesta" "muro/mura" Neutres plurals latins que han passat a tenir el valor de més gran.
Enviat el 18/3/2010 a les 16:28

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post15.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0