[[post20]]

Representació territorial

Tenint en compte que la qüestió de la visibilització té implicacions definitivament lingüístiques, vaig trobar a faltar en la jornada, i trobo a faltar en la comissió, la representació de les administracions que utilitzen la llengua catalana i no actuen al Principat.

Crec que seria molt convenient (1) saber què fan els governs valencià i balear respecte a això i (2) procurar incloure representants d'aquestes altres administracions en la comissió.

Entenc que és un problema que afecta totes les administracions i, per tant, que seria bo intentar actuar de manera coordinada. Intentar-ho, almenys.

Autor: Joan Rebagliato Nadal
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post20.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0