[[post24]]

Totes i tots

Escolto un il.lustre pedagog que no es deixa mai el totes i tots, fins que arriba el moment fatídic i deixa anar “la seva parella i el seu parell”

Autor: Carlota Marc
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post24.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0