Els països dels catalans

Actualment, les persones que conformen la població catalana provenen de gairebé 200 estats. Atès que el nombre d’estats al món oscil·la entre els 220 i els 230, podem dir que hi ha catalans d’arreu del món. Gairebé 200 estats, més de 300 llengües i un creixement espectacular en els darrers deu anys. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades s’ha aproximat a aquest fenomen a través de les llengües, n’hem fet l’inventari, hem creat materials, fet cursos, exposicions, etc., per donar a conèixer aquest patrimoni adquirit tan recentment amb l’objectiu de no malbaratar-lo. Ara, amb aquest joc, fem una nova proposta per conèixer les històries dels catalans i, en aquest cas, els seus llocs d’origen a través de les llengües. El joc que proposem no té com a objectiu “guanyar”, sinó que vol, sobretot, despertar la curiositat. Per això el resultat depèn molt de l’atzar i poc dels coneixements previs. És important tenir això en compte perquè és un element fonamental del joc, no es tracta d’arribar al final, doncs, sinó de gaudir del trajecte. I el trajecte consisteix a donar deu pistes que ens permetin esbrinar de quin país es tracta. Tret d’algunes informacions estadístiques sobre nombres de població, les pistes són totes lingüístiques. El joc és adequat per a alumnes del tercer cicle de l’ESO i de Batxillerat, i naturalment també per a adults.

Opcions de joc

Per al joc calen un mínim de dues persones que poden alternar el rol de jugador i del que para. Hi poden jugar grups i en aquest cas es recomana que sigui un el qui pari i els altres els qui facin el recorregut. En els casos de grups aula, es poden crear grups de 4-5 alumnes.

Components del joc

Un tauler per al recorregut, sis fitxes, un bloc amb les pistes i les explicacions i un full d’instruccions. El bloc consta de 96 fulls, un per país, amb els països d’on han arribat més persones. A la pàgina web del GELA (http://www.gela.cat/doku.php?id=fitxes_joc) hi ha fitxes d’altres països que es poden emprar, per exemple, quan hi ha algun alumne del país en qüestió o per simple curiositat. Si voleu algun país que no hi sigui, podeu sol·licitar-ne la fitxa corresponent a gela@ub.edu i l’hi penjarem.

Regles del joc

La persona que para escull un país i va donant les pistes sense les explicacions. El jugador pot dir un país per cada pista fins que l’encerti. Anirà avançant en el recorregut segons el nombre de pistes que hagi necessitat: si l’encerta a la primera avança 10 llocs en el tauler, si necessita dues pistes, nou, si en necessita tres, vuit i així successivament. Un cop encertat el país, situa la fitxa en el tauler i passa el torn a un altre jugador. Guanya qui arriba més lluny en el recorregut. En els casos de grups classe amb alumnes nouvinguts, es poden crear grups amb un d’aquests alumnes a cadascun i proposar-los el país d’origen de l’alumne en qüestió. D’aquesta manera, l’alumne pot aportar el seu coneixement al grup.

presentacio_joc.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0