Alemanya

1. Informació de l’Ethnologue.

2. L’alemany, el frisó, el danès, etc. són llengües germàniques; el polonès i el sòrab són eslaves, i el romaní és indoirània.

3. Vals i acordió són paraules d’origen alemany.

4. El nom del Rhin ve del nom dels rheni.

5. Alemany està format per Al- “tots” i -man “homes”.

6. Finsterwalde/Grabin, Senftenberg/Zly Komorow, Wittichenau/Kulow són les versions en alemany i sòrab, respectivament, d’aquests topònims.

7. Tabenarum Castellum, Confluentes, Moguntiacum i Norica són els noms en llatí de Bernkastel, Koblenz, Mainz i Nüremberg.

8. Karl-Marx-Stadt i Stalinstadt eren els noms de Chemnitz i Fürstenberg durant el període comunista.

9. Saksa és el nom d’Alemanya en finès.

10. Niemiets és el nom de l’alemany en rus.

respostes_de_la_fitxa_12.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0