Brasil

1. El Brasil és el segon país més multilingüe d’Amèrica, després de Mèxic.

2. El topònim Brasil ve del nom del pao Brasil.

3. Brasília és la capital del Brasil.

4. Els portuguesos van arribar a Rio de Janeiro un dia de cap d’any, i van creure que havien arribat a la desembocadura d’un riu.

5. Jaguar, tapioca o piranya són paraules d’origen tupí.

6. La paraula petúnia és d’origen guaraní.

7. El tucano (a Amazones), el yanomami (a Roraima), el bororo (a Mato Grosso) i el katukina (a Acre), són algunes de les llengües que es parlen al Brasil.

8. L’arikem, el kamakan, el mundurukú i el tupinambá són llengües extingides del Brasil.

9. Ba xi és el nom en xinès del Brasil.

10. Lambada, bossa nova, maraca i samba són paraules que venen del portuguès del Brasil.

respostes_de_la_fitxa_13.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0