Xile

1. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana; les cinc llengües autòctones són l’aimara, el quítxua, el huiliche, el mapudungun i el rapanui, i la llengua oficial és l’espanyol.

2. Informació de l’Idescat.

3. Antofagasta ve del quítxua anta “coure” i pakakta “amagat”.

4. Mapudungun és un compost de mapu “terra” i dungun “llengua”, i és la llengua dels maputxe “gent de la terra”.

5. Xile significa “fi de la terra”.

6. El rapanui i el malgaix són llengües austronèsiques.

7. Santiago.

8. Totes aquestes llengües o bé ja han desaparegut o bé tenen molt pocs parlants.

9. La paraula xinxilla ve del quítxua o de l’aimara.

10. El guanac és un mamífer semblant a la llama; la denominació ve del quítxua.

respostes_de_la_fitxa_16.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0