Uruguai

1. L’Uruguai és l’únic país de l’Amèrica del Sud on ja no es parla cap llengua ameríndia.

2. Informació de l’Idescat.

3. L’espanyol és una llengua del grup romànic de la familia indoeuropea amb molta influència de l’àrab a causa dels segles de contacte.

4. El riu Uruguai. L’arrel *ura significa “aigua” en guaraní.

5. El lígur i l’espanyol són llengües romàniques.

6. L’espanyol és oficial a l’Argentina, però no al Brasil, l’altre país veí de l’Uruguai.

7. Informació de l’Ethnologue.

8. El lunfardo és una de les varietats de l’espanyol de l’Uruguai.

9. San Felipe és el nom anterior de Montevideo.

10. El nom Montevideo respon a les vistes que hi ha des del seu enclavament.

respostes_de_la_fitxa_17.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0