Portugal

1. A Portugal, a més del portuguès, s’hi parla el caló, el mirandès i el gallec.

2. Informació de l’Ethnologue.

3. El mirandès es parla a Miranda do Douro.

4. Algarve ve de magrib “occident” en àrab.

5. Camerun ve del portuguès rio dos camaroes i Gabon ve de gabao “ganxo” en portuguès, el nom que els portuguesos donaven al riu Komo. 6. Mandarí té el seu origen en el sànscrit mantri “conseller” (en hindi mantri, en malai mantri), i per analogia amb el portuguès mandar es crea mandarin. El nom de la fruita respon a la similitud del color de les túniques dels mandarins xinesos amb el de les mandarines.

7. Timor i Formosa són topònims d’origen portuguès.

8. La paraula melmelada és d’origen portuguès.

9. Portuguès, mirandès i gallec són llengües romàniques; el caló és una llengua indoirània.

10. Lusitània és el nom anterior del territori que ara coneixem com a Portugal.

respostes_de_la_fitxa_22.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0