Països Baixos

1. Tarile de Jos és el nom dels Països Baixos en Romanès. Jos és la mateixa paraula que Jussà (de Pallars Jussà).

2. Amsterdam està format pel nom Amstel i per -dam que significa “dic o presa”.

3. Rotterdam està format pel nom del riu Rotte i per -dam que significa “dic o presa”.

4. Aquest és el nom antic de l’actual Utrecht.

5. Maastricht és el nom actual de Trajectum Mosae.

6. El frisó és una llengua germànica parlada a Frísia i també en algunes comunitats del nord d’Alemanya. És la llengua germànica més propera a l’anglès, com diu la dita: “Bread, butter and green cheese / Is good English and good Frisk”.

7. L’afrikaans és l’holandès portat a Sudàfrica pels boers.

8. La paraula cabaret és una paraula d’origen neerlandès que ens ha arribat a través del francès.

9. La paraula maniquí és una paraula d’origen neerlandès que ens ha arribat a través del francés.

10. Oranda és el nom dels Països Baixos (Holanda) en japonès.

respostes_de_la_fitxa_26.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0