Romania

1. A Romania, a més del romanès, es parlen també el búlgar, l’hongarès, el romaní, el serbi i el turc, entre d’altres llengües.

2. Vàlac és una adaptació de l’arrel germànica *wahl per a “estranger”, la mateixa que welsh (gal·lès).

3. El romanès és una illa romànica entre llengües eslaves i d’altres, com el grec i l’albanès.

4. El romanès forma part del grup de llengües de l’àrea balcànica caracteritzat per compartir molts trets no heretats sinó transmesos d’un grup a un altre, el més conegut dels quals és la postposició de l’article: mare-a (el mar), omu-ul (l’home).

5. El dàlmata era una llengua romànica.

6. Informació de l’Ethnologue.

7. Informació de l’Idescat.

8. Romaní és un dels noms amb què es designa la llengua dels gitanos.

9. Informació de l’Idescat.

10. El romanès i el català són llengües romàniques.

respostes_de_la_fitxa_3.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0