Xina

1. Mandarí té el seu origen en el sànscrit mantri (conseller) —en hindi mantri, en malai mantri— i per analogia amb el portugues mandar es crea mandarin.

2. Informació de l’Idescat.

3. A més del xinès, a la Xina es parla blang, buriat, calmuc, coreà, dong, evenki, hmong, jingpho, kazakh, lahu, liso, miao, nuosu, tai, tibetà, uighur, zhuang, etc.

4. Pekín / Beijing significa “capital del nord” i Nanking “capital del sud”.

5. Quètchup és una paraula d’origen xinès que ens ha arribat a través del malai.

6. El xinès pertany a la família sinotibetana.

7. El xinès és considerat la llengua que té més parlants com a primera llengua del món.

8. Els portuguesos van anomenar les mandarines per la semblança del seu color amb el de les túniques dels mandarins.

9. Wok és una paraula d’origen cantonès.

10. Te, feng-shui, tifó, judo i jinseng són paraules d’origen xinès.

respostes_de_la_fitxa_8.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0