Kenya

Segons l’Ethnologue a Kenya s’hi parlen 61 llengües

A Kenya s’hi parlen llengües bantu de la família nígero-congolesa, llengües nilòtiques de la família nilo-sahariana i llengües cuixítiques de la família afroasiàtica

Kenya significa “muntanya”

Kilimanjaro significa “mont del Déu del fred” en suahili

Nairobi significa “aigua freda” en massai

Turkana és l’etnònim dels turkana i el glotònim d’aquesta llengua nilo-sahariana

Embasso Narok és el nom massai del llac Turkana

Tonika és el nom anterior de Mombasa

Suahili ve de l’arab “sahil” (costa) igual que Sahel

“Safari” és una paraula d’origen suahili

respostes_fitxa_100.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0