GRUP D'ESTUDI DE LLENGÜES AMENAÇADES (GELA)

El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades va ser creat l’any 1992 per un grup d’alumnes de la Facultat de Filologia de la UB i la professora M. Carme Junyent. L’objectiu del grup era, fonamentalment, promoure la recerca de llengües l’estudi de les quals no té tradició en l’àmbit acadèmic del nostre país a més de promoure el coneixement i el respecte de la diversitat lingüística.
L’atzar va voler que, per aquells anys, la població immigrada a Catalunya comencés a ser notable i que, en conseqüència, es desvetllés l’interès per les llengües que portava la immigració. Així els membres del GELA van començar a participar en cursos, seminaris i tota mena de projectes que tenien com a objectiu tant el coneixement d’aquestes llengües com la promoció de l’ús del català com a instrument de convivència.

El fet de viure tan de prop el fenomen de la immigració també ens va fer veure que el desconeixement ens portava, a vegades, a tractar els altres justament de la manera que no volem que ens tractin a nosaltres. Les úniques llengües que es tenien en compte eren les oficials, i molts dels esforços que es feien, ja sigui en l’àmbit de la traducció, de la interpretació, a l’escola, etc. es perdien perquè els destinataris no comprenien les llengües que, suposadament, eren seves. Aquests fets ens van fer pensar que calia inventariar de la manera més aproximada possible les llengües que es parlen a Catalunya, i l’any 2003 vam iniciar un projecte per fer aquest recompte. Vam partir de la hipòtesi que a Catalunya es deuen parlar unes 300 llengües i, de moment, n’hem identificat unes 250, entre les quals llengües tan distants entre elles com el rapanui, el zapoteca, el gal·lès, l’osseta o el makaa.

En les nostres anades i vingudes per tots els racons del país buscant parlants de noves llengües, hem anat coneixent també un gran nombre d’experiències que intenten alhora incorporar aquestes llengües en el nostre patrimoni i compartir el català amb tots els qui no el tenen com a primera llengua. Gran quantitat de persones, entitats i organismes han mostrat una creativitat tan sorprenent que vam creure que devíem donar a conèixer les seves activitats, si més no com a reconeixement, però sobretot per difondre les seves idees.

L’any 2005 el GELA va organitzar l’exposició “Les llengües a Catalunya”, on es mostraven d’una banda els resultats de la recerca i l’inventari de llengües, i de l’altra una selecció de les activitats que vam incloure en l’àmbit anomenat “Estratègies per a la convivència”.

start.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0