100

En aquest país es parlen més de 50 llengües

Les llengües d’aquest país pertanyen a tres famílies lingüístiques diferents

El nom d’aquest país significa “muntanya”

El nom del seu mont més conegut significa “mont del Déu del fred”

El nom de la seva capital significa “aigua freda”

El nom del seu llac més conegut és el mateix que el d’una etnia i la seva llengua de la zona on està situat

Aquest llac es diu Embasso Narok en una llengua local

La seva segona ciutat s’havia dit Tonika

El nom d’una de les llengües oficials és la mateixa paraula que Sahel

D’una de les seves llengües oficials ena ha arribat la paraula “safari”

Respostes fitxa 100

100.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0