[[12]]
12

1. Segons l’Ethnologue en aquest país es parlen 20 llengües i hi ha una llengua de signes.

2. Les llengües d’aquest país pertanyen als grups germànic, eslau i indoirani.

3. De la llengua oficial d’aquest país ens han arribat paraules com vals i acordió.

4. El nom del seu riu més famós fa referència als habitats de la seva ribera, i probablement és d’origen celta.

5. El nom de la llengua oficial d’aquest país significa “tots els homes”.

6. Alguns topònims tenen doble versió germànica/eslava: Finsterwalde/Grabin, Senftenberg/Zly Komorow, Wittichenau/Kulow.

7. I alguns topònims tenien versió en llatí: Tabenarum Castellum, Confluentes, Moguntiacum, Norica i altres.

8. Alguns topònims també van canviar durant l’època comunista, per exemple les ciutats Karl -Marx-Stadt i Stalinstadt.

9. El nom d’aquest país en finès és Saksa.

10. El nom de la seva llengua oficial en rus és niemiets.

Respostes de la fitxa 12

12.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0