16

1. En aquest país hi ha quatre llengües extingides o prop de l’extinció, una llengua de signes, cinc llengües autòctones (quatre continentals i una insular) i una llengua oficial, que és la que parla la majoria de la població.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren 2.343; actualment superen les 17.500.

3. El nom d’una de les seves regions i de la capital d’aquesta regió significa “coure amagat”.

4. El nom de la llengua autòctona més parlada en aquest país significa “llengua de la terra”.

5. El nom del país significa “fi de la terra”.

6. La llengua insular d’aquest estat està emparentada amb el malgaix de Madagascar.

7. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats del Brasil, dues de Colòmbia, una de Cuba, una de la República Dominicana, una de Panamà, una de Filipines, una d’Argentina, i és el nom d’una de les illes de Cap Verd.

8. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides d’aquest país són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana.

9. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula xinxilla.

10. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula guanac.

Respostes de la fitxa 16

16.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0