22

1. En aquest país es parlen cinc llengües, una de les quals és una llengua de signes.

2. La llengua de signes s’assembla a la llengua de signes sueca.

3. El nom d’una de les seves llengües deriva del nom d’una ciutat.

4. El nom d’una de les seves regions és el mateix que Magreb o garbí.

5. Els topònims Camerun i Gabon vénen de la llengua oficial d’aquest país.

6. En la seva llengua oficial es van barrejar els mandarins i les mandarines.

7. Els topònims Timor i Formosa vénen de la llengua oficial d’aquest país.

8. De la seva llengua oficial ens ha arribat la paraula melmelada.

9. De les quatre llengües orals que s’hi parlen, tres són romàniques i una és indoirània.

10. Aquest país s’havia dit Lusitània.

Respostes de la fitxa 22

22.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0