[[26]]
26

1. El nom d’aquest país en romanès és Tarile de Jos.

2. El nom de la capital significa “presa de l’Amstel”.

3. El nom de la segona ciutat significa “presa del Rotte”.

4. La quarta ciutat s’havia dit Trajectum Rheni.

5. Una de les ciutats més conegudes pels membres de la CE es deia Trajectum Mosae en llatí.

6. En aquest país es parla la llengua considerada més propera a l’anglès.

7. La llengua oficial és la més propera a l’afrikaans.

8. De la seva llengua oficial ens ha arribat la paraula cabaret.

9. De la seva llengua oficial també ens ha arribat la paraula maniquí.

10. El nom d’aquest país en japonès és Oranda.

Respostes de la fitxa 26

26.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0