3

1. És un dels països més multilingües del seu continent.

2. El nom dels habitants d’una de les regions d’aquest país és d’origen germànic i significa “estranger”. Aquest nom és el mateix que s’empra per designar els gal·lesos.

3. El nom d’aquest país recorda l’origen del grup més nombrós dels seus habitants, que és diferent de tots els que l’envolten.

4. La llengua oficial d’aquest país comparteix molts trets amb les llengües veïnes, les quals no pertanyen al seu grup lingüístic.

5. La llengua oficial d’aquest país pertany al mateix grup lingüístic que el dàlmata.

6. Aquest país té més de 22 milions d’habitants, 20 milions dels quals tenen la llengua oficial com a primera llengua.

7. L’any 2000 les persones d’aquest país que vivien a Catalunya no arribaven a les 1.000; ara en són gairebé 100.000.

8. El nom de la llengua oficial d’aquest país s’assembla molt a un dels noms de la llengua dels gitanos.

9. El nom més freqüent dels catalans provinents d’aquest país és Ioan en el cas dels homes i Maria en el cas de les dones.

10. La llengua oficial d’aquest país té el mateix origen que el català.

Respostes de la fitxa 3

3.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0