30

1. En aquest país encara es parlen 7 llengües autòctones, per bé que algunes, com el chortí, es troben greument amenaçades.

2. Segons l’Idescat l’any 2000 a Catalunya les persones provinents d’aquest país no arribaven a les 500; actualment, ja són més d’11.000.

3. El nom d’aquest país fa referència a les característiques geogràfiques que li va suposar un dels primers europeus que hi va arribar.

4. El nom de la capital significa “muntanya de plata”.

5. L’anglès és una de les llengües d’aquest país, ja que va ser un protectorat britànic.

6. La moneda d’aquest país és la lempira, en record d’un líder lenca que va lluitar contra els espanyols.

7. El lenca és una altra de les llengües més amenaçades d’aquest país.

8. La llengua autòctona que té més parlants actualment és el garifuna.

9. La ciutat de Copan recorda la cultura maia d’aquest país.

10. Malgrat ser testimoni de la cultura maia, el topònim prové de la llengua dels asteques, la qual no es parla actualment en aquest país.

Respostes de la fitxa 30

30.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0