7

1. En aquest país, s’hi parlen més de 20 llengües.

2. L’any 2000 les persones d’aquest país que vivien a Catalunya no arribaven a les 5.000; ara són gairebé 37.000 persones.

3. El nom d’una de les seves divisions administratives significa el mateix que Mesopotàmia.

4. Una altra divisió administrativa té el mateix nom que tenia abans Taiwan.

5. D’una de les seves llengües ens ha arribat la paraula ponxo.

6. El nom d’una de les seves regions més conegudes significa “planura”.

7. D’una de les seves llengües ens ha arribat la paraula còndor.

8. De la mateixa llengua ens ha arribat la paraula mate.

9. De la mateixa llengua ens ha arribat la paraula gautxo.

10. En els topònims d’aquest país és molt important la plata.

Respostes de la fitxa 7

7.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0